Roma, la película que refleja a la sociedad mexicana / Roma, film który odzwierciedla Meksykańskie społeczeństwo

Roma to jeden z najlepszych filmów meksykańskich, jakie do tej pory widziałam, opisuje on idealnie kulturę tego kraju. Film ten jest z 2018 roku i wyprodukował go Netflix. Dramat ten został wyróżniony już kilka razy. Dostał 2 Złote Globy w kategorii najlepszy reżyser i najlepszy film nieanglojęzyczny. Na międzynarodowych nagrodach krytyki, po raz kolejny dostał nagrodę za najlepszego reżysera oraz najlepszy film. Dostał nagrodę za najlepsze zdjęcia na Choice Award, posiada również 7 nominacji do brytyjskiej nagrody akademii filmowej oraz został nominowany do Oscarów w 10 kategoriach.

Roma es una de las mejores películas mexicanas que he visto hasta ahora, describe una parte de la cultura de este país. Esta película es de 2018 y producida por Netflix. Este drama ya ha sido premiado varias veces. Obtuvo 2 Globos de Oro en la categoría de mejor director y la mejor película en lengua extranjera. En los premios de la crítica internacional, ganó la categoría a mejor director y la mejor película una vez más. Recibió un premio de Choice Awards en categoría de mejor fotografía, también tiene 7 nominaciones para el Premio de la British Film Academy y fue seleccionada para los Oscar en 10 categorías.

Co ciekawe film ten jest czarno-biały, długo się zastanawiałam czy chcę go obejrzeć, bo nie przepadam za typem filmów bez kolorów. Ale z drugiej strony było o nim tak głośno, że nie mogłam go nie zobaczyć. Wszyscy w okół o nim rozmawiali.

Un dato curioso es que esta película es en blanco y negro, durante mucho tiempo estuve pensando si quería verla, ya que no me gustan este tipo de películas sin color. Aquí en México hubo tanta expectación acerca de la película que decidí que no me la podía perder.

Trailer filmu Roma

Swoją premierę miał na 75 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, później można było go oglądać w meksykańskich kinach i bardzo szybko był już dostępny na Netflixie. Film ten opowiada historię z 1970 roku, o sprzątaczce. Cleo zajmuje się opieką nad domem i dziećmi Sofii i Antonio. Dom ten znajduje się na jednej z najpopularniejszych i najpiękniejszych kolonii w Mieście Meksyk — La Roma. Tytuł filmu nie ma nic związanego ze stolicą Włoch. Możemy zobaczyć, w jaki sposób Cleo wykonuje swoją pracę, sprząta, gotuje, podaje posiłki, zaprowadza dzieci do szkoły, odbiera ze szkoły, bawi się z nimi i kładzie je spać. Oglądamy problemy tej rodziny, które zaczynają się w momencie, kiedy Antonio nie wraca do domu tygodniami. Mówi się, że Cleo jest jak rodzina, ale tak naprawdę nigdy nie będzie to prawdą. Dlaczego jej problemy nie są tak ważne, jak ich? W swoich dniach wolnych od pracy, czyli jeden dzień w tygodniu, Cleo spotyka się ze swoim chłopakiem Ferminem. Wydaje się, że są razem szczęśliwi. Po pewnym czasie Cleo dzieli się z nim nowiną. Słuchajcie, nie chcę wam zdradzać całego filmu, w sumie w tym momencie cały film tak naprawdę się zaczyna. Więc przestane go opisywać. Powiem tylko tyle że życie Cleo bardzo się komplikuje. W filmie, widzimy jak ważna jest jej praca, jak dużo robi dla rodziny, którą się zajmuje, relacje między nimi wszystkimi. Historia jest trochę wolna, ale naprawdę bardzo interesująca. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, powinieneś zaplanować seans filmowy 🙂

Sus primeros premios los tuvo en el 75 Festival Internacional de Cine en Venecia, y luego fue posible verla en cines mexicanos, poco después ya estaba disponible en Netflix. Esta película está ambientada en la década de 1970 y habla sobre la empleada doméstica Cleo, quien cuida la casa y los hijos de Sofía y Antonio. Esta casa está ubicada en una de las colonias más populares y atractivas de la Ciudad de México – “La Roma”. Por eso el nombre de la película que no tiene nada que ver con la capital de Italia. Podemos ver como Cleo hace su trabajo, limpia, cocina, sirve comidas, lleva a los niños a la escuela, los recoge de la escuela, juega con ellos y los pone a dormir. Estamos observando los problemas de esta familia, que comienzan cuando Antonio ya no regresa a su casa. Aparentemente Cleo es como de la familia, pero nunca llega a ser esto realmente cierto ¿Por qué sus problemas no son tan importantes como los de los dueños de la casa? En sus días libres del trabajo, que es solo un día a la semana, Cleo organiza su tiempo para estar con su novio Fermín. Parecen felices juntos. Después de un tiempo, Cleo le da una noticia. Escuchen, no quiero revelar toda la película así que dejo de describirlo… Solo decir que la vida de Cleo es muy complicada. En la película, vemos que tan importante es su trabajo, cuanto hace por esta familia, la relación entre todos ellos. La historia es un poco lenta pero realmente interesante. Si aún no has visto esta película, debes planear una tarde de películas 🙂

Film ten pokazuje ciężkie realia Meksyku, dotyczące sprzątaczek, w Europie nieczęsto zatrudniamy pomoc domową, tutaj jednak istnieje ogromne zapotrzebowani ludzi do pracy, co umożliwia zatrudnienie takiej osoby od 10 rano do 5 wieczór za ok. 15 euro dziennie. Często tak jak w filmie, pomoc domowa mieszka razem z tobą w domu, co oznacza, że nie mają oni nawet czasu na własne życie, nie mają czasu dla swoich rodzin. Bardzo interesujące jest to, że sprzątaczki spełniają aż tak ważną rolę w domu, gotują, myją naczynia, opiekują się dziećmi, troszczą się o zwierzęta domowe i dbają o to, aby dom zawsze był czysty. Robią to wszystko i często nie ma się do nich szacunku, na który zasługują. Najgorsze jest to, że w Meksyku sprzątaczki nie zarabiają wystarczającej ilości pieniędzy, nie mają urlopów, funduszu emerytalnego ani ubezpieczenia na życie. Myślę, że jest to niesprawiedliwe, bo odgrywają naprawdę ogromną rolę. W filmie widzimy, kiedy wszyscy mówią jak bardzo kochają Cleo, jednak jasne jest to, że pomiędzy nią a właścicielami domu zawsze będzie granica. Kiedy w tym samym czasie Cleo i Sofia mają problemy, oczywiste jest, że problemy sprzątaczki nie będą w tym momencie ważne. Dlaczego sprzątaczki są postrzegane w inny sposób? Tak jakby mieli mniejszą wartość ze względu na swój status pracownika. Dlaczego, kiedy Cleo opiekuje się dziećmi, nie myśli o tych różnicach, i nikt tego nie widzi?

La película retrata una realidad dura en México, respecto a las trabajadoras domésticas, en Europa no es común contratar personal de limpieza para la casa, sin embargo en México llega a ser más común debido a que existe mucha necesidad en la gente por trabajar, lo cual hace que se pueda contratar a una persona de 10 AM a 5 PM por alrededor de 15 euros al día. Algunas veces, como pasa en la película, las personas viven ahí en la misma casa, lo que ocasiona que casi no tienen oportunidades de hacer sus vidas ni estar con sus propias familias. Es muy interesante ver como las empleadas del hogar llegan a ser un factor muy importante dentro de la casa, cocinan, lavan, cuidan a los niños, atienden a las mascotas y se preocupan porque la casa se encuentre bien, realmente hacen todo sin el reconocimiento que se merecen, lo peor de todo es que no son recompensadas con un salario digno, vacaciones, seguridad social, fondo de desempleo o de retiro, lo cual es muy injusto para el papel tan grande que desempeñan. También podemos ver en la película como todos quieren a Cleo, en varias ocasiones inclusive le dicen cuánto la quieren, sin embargo, en el trato diario queda claro como siempre hay una línea entre los dueños de la casa y la empleada que nunca deja de ser Cleo, cuando los problemas de Cleo se sobreponen con los de la dueña de la casa queda claro como nunca serán igual de relevantes ¿por qué se les ve de una manera distinta? Como si tuvieran menos valor por su estatus de empleada, sin importar que cuando Cleo cuida de los niños no piensa en esas diferencias.

Taki jest Meksyk, pełny kontrastów i niesprawiedliwości, z mojego punktu widzenia wszystko ma związek z edukacją ludzi, gdzie niestety rząd nie zapewnia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich Meksykanów. Jeśli wszystkie kobiety, które mają zawód sprzątaczki/ pomocy domowej miały możliwość wysokiej jakości edukacji, miałyby możliwość wybrać inny zawód, z większym wynagrodzeniem. Mam na myśli, że osoby te miałyby możliwość wybrania tego co chcą robić, a takiej możliwości nie mają. Tacy ludzie jak Cleo nie wybierają gdzie chcą pracować, w większości przypadków są to osoby ubogie co zmusza ich do robienia jedynej rzeczy jaką mogą znaleźć. W Europie, kiedy zatrudniamy pomoc domową, w pełnym wymiarze czasu musimy zapewnić im ubezpieczenie społeczne, bo jest to praca taka jak każda inna. Bardzo popularne w moim kraju jest to, że wiele osób wyjeżdża np. do Niemiec do pracy, aby opiekować się starszymi ludźmi. Mieszkają tam z nimi, opiekują się nimi często też dbają o dom. Zazwyczaj jeżdżą tam co 2 miesiące i zamieniają się z inną osobą, aby móc wrócić do Polski do swojej rodziny. W Europie takie osoby zarabiają około 1600 euro miesięcznie i zawsze mają możliwość zmiany pracy, jeśli im się to nie podoba. Tam, skąd pochodzę edukacja jest bardzo ważna. Mamy wszędzie szkoły publiczne, które są naprawdę dobre. Rząd jest bardzo surowy, aby każdy miał taką samą możliwość edukacji. Wszyscy muszą się kształcić do ukończenia 18 lat. A jeśli tak się nie stanie, rząd wysyła pracowników socjalnych w celu sprawdzenia, dlaczego dzieci nie chodzą do szkoły. W bardzo poważnych sytuacjach dzieci mogą być z tego powodu oddzielone od rodziców. Mam nadzieję, że pewnego dnia tak będzie w Meksyku. Nie jest to możliwe, że ludzie z wiosek oddalonych od miast nie mają szansy uczenia się. Edukacja ludzi jest bardzo ważna, aby kraj dobrze funkcjonował. Musimy zrozumieć sytuacje pracowników domowych w Meksyku i coś z tym zrobić, zaczynając od ich szanowania. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy ludźmi.

Así es México, lleno de contrastes e inclusive injusticias, en mi punto de vista todo tiene que ver con la educación de la gente, en donde desgraciadamente el gobierno no brinda una educación de calidad y para todos los mexicanos, si todas las chicas que se dedican a ayudar en las tareas de la casa tuvieran una educación de calidad podrían elegir otros trabajos con mejores salarios, me refiero a que tendrían oportunidades de elegir lo que quieren hacer, y esto no sucede, por lo que las personas como Cleo no eligen su trabajo, sus circunstancias que en muchos casos es la pobreza las obligan a trabajar en lo único que pueden encontrar. En Europa si alguien necesita una trabajadora para el hogar de tiempo completo es necesario pagar seguro social, es un trabajo como todos. Es muy popular en mi país que algunas personas se van a trabajar al Alemania para cuidar personas de edad avanzada, se van por 2 meses y regresan a casa por otros 2 meses. Allá viven con la familia que los contrata cuidan a las personas grandes, limpian, hacen casi todo. En Europa estas personas ganan alrededor de 1600 euros al mes, y siempre tienen la oportunidad de cambiar de trabajo si es que no les gusta. De donde yo soy es muy importante la educación. Tenemos en todos lados escuelas públicas que en verdad son muy buenas. El gobierno es muy estricto para que todos tengan la misma oportunidad de estudiar. Todos necesitan educarse al menos hasta los 18 años. Y si eso no pasa, el gobierno envía trabajadores sociales para que revisen porqué los niños no van a la escuela. En situaciones muy graves se puede separar a los niños de sus papás por ese motivo. Y así espero que algún día vaya a ser en México, no es posible que personas de pueblos alejados de las ciudades no tengan posibilidad de estudiar. La educación es muy importante para que un país funcione bien. Necesitamos entender la situación de los trabajadores del hogar en México y hacer algo por mejorar la situación, empezando por reconocerles sus derechos laborales. Todos somos iguales, todos somos humanos.

Ten dramat naprawdę sprawia, że zaczynamy myśleć o wielu rzeczach.Jest to jest historia lat 70., ale czy Meksyk zmienił się od tego czasu? Myślę, że niewiele … i powinniśmy zapytać samych siebie dlaczego. Czasami pracownicy domowi są traktowani bardzo źle, czasami są praktycznie częścią naszej rodziny.

Este drama realmente hace pensar muchas cosas, es la historia de la década de 1970 pero ¿cambió México desde esa época? Creo que no mucho… y deberíamos preguntarnos por qué. A veces a las empleadas domésticas se les trata muy mal, a veces son prácticamente parte de nuestra familia.

A ty co myślisz? Niektórzy twierdzą, że film jest nudny, moim zdaniem jest to film, który sprawia, że zaczynamy myśleć. Roma na pewno jest godnym przeciwnikiem do Oscara i zdecydowanie na niego zasługuje.

¿Y tú qué piensas? Algunas personas dicen que la película es aburrida, en mi opinión, es una película que nos hace pensar y reflexionar. Creo que Roma es un rival digno para el Oscar, definitivamente se lo merece.

Jeśli spodobał Ci się mój wpis, możesz mnie zaobserwać na:

Si te gusta mi publicación sígueme en:

Instagram: diary.by.e

Facebook: mexicogirl_pl

Anuncios

34 respuestas a “Roma, la película que refleja a la sociedad mexicana / Roma, film który odzwierciedla Meksykańskie społeczeństwo

 1. Muy buen artículo 🙂 lo que sí me dejaste pensando, y sorry que me vaya mucho al detalle ya que en verdad me gustó mucho tu publicación, es que 15 euros al día suena mucho, quizá en algunas partes de la ciudad de México sí les paguen así, pero en provincia es menos, el salario mínimo en México no llega ni a la tercera parte de eso. Saludos!

  Me gusta

   1. Exacto. Como dice Maporoco, en ‘ciertas zonas ‘ del DF puede que paguen esos 15 euros. Tristemente, muchos blogs y opiniones se basan en la experiencia y la realidad de 4 barrios: la Roma, la Condesa, Polanco y Coyoacán. Y no todo México es así. Hay que salir un poco de esos barrios para ver toda la realidad del país. En el Estado de México, donde vive el novio de Cleo, una trabajadora doméstica no gana eso que tú dices. El Edomex es el México profundo; la Condechi es la fachada que se les muestra a los extranjeros. Pero tienes razón en que la peli puede ayudar a que se hable de este tema y de esas injusticias. Saludos.

    Me gusta

 2. A mí me fascinó la pista sonora de esta película, limpia y concisa, sin los elementos superfluos del cine comercial. Has hecho una reseña muy acertada del contexto de la historia.
  Por cierto, en algún lugar leí que la película se exhibió en más salas en tu país natal que en el propio México.
  Saludos.

  Le gusta a 1 persona

 3. Problem to nie edukacja w szkole, ale mentalność. Ciągle większej ilości ludzi wydaje się, że są od kogoś lepsi i wazniejsi ze względu na urodzenie, pracę, pieniądze.
  Ludzie lubią szukać “gorszych od siebie”.
  Tytuł może naprawdę zmylić, od razu pomyślałem o Wlochach

  Me gusta

 4. Miałam go ostatnio obejrzec ale nie zachęcił mnie jego opis. Po Twojej recenzji wiem, że warto go zobaczyć. Czarno-biały, wolno tocząca się akcja, wyraźna rola kobieca – trochę przypomina mi „Zimną Wojnę”.

  Me gusta

 5. Un artículo muy interesante
  Dudaba sobre verla o no, y me has convencido.
  Me ha gustado mucho como te has enfocado en el problema que representa y en el respeto y trato digno que se les debería dispensar a estas trabajadoras

  Me gusta

 6. Prawdę mówiąc widziałam film i jakoś tak… Nie byłam w stanie go po prostu oglądać. Męczył mnie strasznie i być może faktycznie jest tak, że to film do myślenia (ale u mnie nie wywołał żadnej refleksji…), natomiast wartości “rozrywkowej” nie ma i należę do tej grupy osób, które twierdzą, że jest nudny… A to, że w Meksyku jest źle? Wszędzie jest. Czytałam książkę “Głód” i coraz mniej rzeczy tak naprawdę mnie szokuje, albo boli. Świat to jedno wielkie bagno. A my mamy po prostu szczęście, że jesteśmy gdzie jesteśmy i żyjemy na takim poziomie, na którym żyjemy.

  Me gusta

  1. Nie chodzi tu o to, by przekonać kogokolwiek do dramatu jej życia, chodzi o empatię, utratę empatii między ludźmi, a w tym przypadku między klasami społecznymi w społeczeństwie meksykańskim.

   Me gusta

 7. Jeszcze jest przed mną, ale już wiem o nim sporo i zdjęcia robią ogromne wrażenie 🙂 Mam nadzieję, że w wolnej chwili na spokojnie zasiądę do niego i obejrzę, dobrze, że takie filmy są na Netflix 🙂

  Me gusta

 8. Widzialam reklamy tego filmu w metrze, nawet nie zorientowalam sie, ze chodzi o film – ale zdjecia mnie zaintrygowaly i kiedy zobaczylam Twoj wpis od razu przypomniala mi sie ta reklama, ktora jakos mnie poruszylo. Pozdrawiam serdecznie Beata

  Me gusta

 9. Que interesante es ver la opinión de un extranjero sobre esta increíble película y la triste desigualdad social que existe en nuestro país. Tuve la oportunidad de vivir hace unos años en Francia, y es justo ahí cuando te das cuenta de la gran desigualdad social que hay en México.
  Coincido contigo que la falta de educación es uno de las principales causas, pero también es muy común encontrarte profesionistas trabajando por un salario diario de 12 euros, definitivamente las condiciones de salarios son muy difíciles y por eso muchas personas deciden trabajar en el sector informal, sin seguro social y las prestaciones de ley.
  Ya leí algunas de tus publicaciones y me gustó mucho tu blog, ojalá algún día puedas conocer ciudades del norte de México, ya que como lo mencionas es un país enorme y existen diferencias culturales dependiendo de la región en que estés.
  Yo viví un tiempo en la Ciudad de México, y definitivamente es una ciudad mágica. Pero también hay muchas regiones en el norte que te recomiendo visitar: Cuatro Ciénegas, Chihuahua y la sierra tarahumara, Ensenada, Monterrey, etc.

  Le gusta a 2 personas

  1. Muchas gracias por tu comentario. Tienes razón en lo que dices y me va a dar mucho gusto que sigas leyendo mi blog. Poco a poco visitaré más lugares de México y ya tengo en mi lista el norte 🙂

   Me gusta

 10. Nie miałem okazji oglądać Romy. W zasadzie o filmie dowiedziałem się dopiero, gdy wystartował na drodze po Oscary. Twoja całkiem szczegółowa recenzjo-analiza to pierwsza opinia jaką czytam o tej produkcji. Cóż mogę powiedzieć, nie jestem wielkim miłośnikiem opowieści obyczajowych, więc Roma nie znajdzie się na mojej liście filmów koniecznie do zobaczenia. Jednakże, jak najbardziej mogę uwierzyć, że to film dobry.

  Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s